PARTENERI PROIECT

STAGIAR 2020 – Stagii de practica transdisciplinare dedicate elevilor

Inspectoratul Scolar al Judetului Ilfov, in parteneriat cu Centrul Judetean de Resurse si de Asistenta Educationala Ilfov implementeaza proiectul STAGIAR 2020 – Stagii de practica transdisciplinare dedicate elevilor – POCU/633/6/14/132828, proiect cu finantare nerambursabila in cadrul caruia un numar de 164 de elevi vor participa la activitati relevante si obligatorii precum stagii de practica, sedinte de consiliere si orientare in cariera, dar si in cadrul unui program inovativ de antreprenoriat prin planificarea, organizarea si implementarea de „Firme de exercitiu”.

INSPECTORATUL SCOLAR AL JUDETULUI ILFOV

Inspectoratul Scolar Judetean Ilfov este un serviciu public deconcentrat al Ministerului Educatiei si Cercetarii, care se organizeaza la nivel judetean si care actioneaza pentru realizarea obiectivelor sistemului de invatamant, prevazute de Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, in domeniul invatamantului preuniversitar.

Scurt istoric

Denumirea ISJ Ilfov a fost atribuita prin Legea invatamantului din anul 1939, cand Revizoratul Scolar al Judetului Ilfov a devenit Inspectoratul Scolar Judetean Ilfov. Prin Decretul nr. 15 din 23 ianuarie 1981, judetul Ilfov a fost transformat in Sectorul Agricol Ilfov, astfel desfiintandu-se ISJ Ilfov, atributiile acestuia fiind preluate de ISMB. ISJ Ilfov a fost reinfiintat la 01.11.1997, in baza Ordinului Ministerului Educatiei Nationale nr. 5187/20.10.1997. Locatia actuala in care functioneaza institutia, a fost transmisa in administrare prin Ordinulul Ministerului Educatiri si Cercetarii nr. 1028 din 30.04.2004.

Viziune

Inspiram oameni – Sustinem echitatea, inovatia si valorile europene in educatie!

Prin aceasta viziune, ISJ Ilfov:

 • inspira oamenii, acordand atentie tuturor participantilor la o educatie de calitate

 • adopta documentele nationale si europene care promoveaza competentele cheie/transversale, noile oportunitati in educatie, valorile europene

 • scrie impreuna cu adultii si copiii o strategie de succes, imbinand armonios experientele valoroase ale trecutului si noile tendinte in educatie

 • “da aripi” creativitatii, inovatiei, deschizand porti noilor tehnologii in educatie

 • asculta vocea fiecaruia, incurajand comunicarea interculturala, incluziunea si echitatea in educatie

 • valorifica apartenenta locala, dezvoltand parteneriate locale si europene

 • sustine dezvoltarea durabila si promoveaza educatia ecologica, pentru un viitor verde

Misiune

Pornind de la viziunea prezentata anterior, ISJ Ilfov si-a propus o misiune realista, adaptata noilor tendinte in educatie si noilor provocari socio-economice, bazata pe rezultatele analizelor ce urmeaza a fi prezentate in continuare.

Inspectoratul Scolar Judetean Ilfov promoveaza un sistem de educatie inovativ si incluziv care asigura cadrul pentru formarea unor tineri activi si creativi, cu gandire flexibila si abilitati de comunicare interculturala, avand competente lingvistice, digitale si antreprenoriale, care, prin raportarea la un sistem de valori civice autentice, se vor adapta si integra cu usurinta pe piata muncii nationala si europeana.

Valori si principii

ISJ Ilfov isi dezvolta strategia pornind de la o serie de valori recunoscute la nivel national si european, impartatite de membrii organizatiei si promovate in randul participantilor la viata scolii.

 • CALITATE si INOVATIE

 • PROFESIONALISM si INTEGRITATE

 • CREATIVITATE si REZILIENTA

 • COOPERARE si COMUNICARE

 • ECHITATE si DIVERSITATE

CENTRUL JUDETEAN DE RESURSE SI DE ASISTENTA EDUCATIONALA ILFOV

Serviciile CJRAE Ilfov se focuseaza pe finalitati prescrise, definite initial din perspectiva conceptuala, normativ-legislativa, evaluate apoi, ca rezultate ale unor programe de sprijin si interventie. Dincolo de asta ne ducem spre determinarea unei fascinatii, care sa exercite, prin situatia speciala pe care domeniul psihopedagogic o detine in sfera manifestarii cognitive a personalitatii umane, o nevoie permanenta a clientilor nostri, nu numai in sens teoretic, pur cognitiv si explicativ, ci si in sens practic, ca nevoie de a se cunoaste pe sine si pe ceilalti.

Viziune

Centrul Judetean de Resurse si de Asistenta Educationala Ilfov isi propune sa devina interfata care sa faciliteze comunicarea eficienta intre structurile invatamantului special si special integrat si toti factorii educationali implicati (elevi, parinti , cadre didactice, comunitatea locala) in vederea asigurarii unor servicii specializate de calitate cu scopul obtinerii unor rezultate deosebite in activitatea scolara si integrarea sociala.

Misiune

CJRAE Ilfov este o institutie de invatamant ancorata in comunitate si in slujba comunitatii, avand capacitatea institutionala de a functiona ca o structura eficienta si flexibila, propunandu-si ca principala misiune asigurarea de sanse egale pentru toti copiii din judetul Ilfov prin oferirea tuturor beneficiarilor de servicii psihoeducationale eficiente, posibilitatea de a invata si a se exprima in functie de caracteristicile psihoindividuale, precum si diagnosticarea si integrarea cat mai precoce a copiilor cu cerinte educative speciale in invatamantul de masa.

Scopul activitatii C.J.R.A.E. il constituie asigurarea calitatii serviciilor educationale oferite prin Centrul Judetean de Asistenta Psihopedagogica, Centrele scolare pentru educatie incluziva, Centrele si cabinetele logopedice interscolare si mediatori scolari.

Obiective

 • Cuprinderea si mentinerea in sistemul de invatamant obligatoriu a tuturor copiilor/tinerilor, indiferent de particularitatile lor psihoindividuale si sociale

 • Asigurarea suporturilor suplimentare necesare desfasurarii educatiei de calitate in functie de potentialul biopsihosocial al fiecarui copil/tanar

 • Informarea si consilierea cadrelor didactice in spiritul optimizarii activitatii didactico-educative

 • Colaborarea cu factorii educationali implicati in dezvoltarea personalitatii elevilor/tinerilor in scopul integrarii optime a acestora in viata scolara, sociala si profesionala

 • Implicarea parintilor in activitati specifice unei relatii eficiente scoala-familie-comunitate, ca baza a adaptarii scolare si a integrarii sociale a copiilor/tinerilor

 • Organizarea elaborarii de studii privind abandonul scolar, comportamentul deviant juvenil, anturajul negativ, activitatile extrascolare/timpul liber

 • Organizarea de programe si proiecte antiviolenta in mediul educational