ACTIVITATILE PROIECTULUI

Scurta prezentare a activitatilor relevante pentru grupul tinta derulate in cadrul proiectului.

Activitatea A3.

A3 Organizarea de stagii de pregatire practica pentru elevi

In cadrul Activitatii „A3 Organizarea de stagii de pregatire practica pentru elevi” un numar de 164 elevi vor beneficia de stagii de pregatire practica menite a facilita dezvoltarea competentelor si aptitudinilor elevilor specifice domeniilor:

AGRICULTURA

CONSTRUCTII, INSTALATII SI LUCRARI PUBLICE

ECONOMIC

ELECTRIC

MECANICA

Se vor organiza 2 stagii de pregatire practica a cate 82 elevi participanti, distribuiti pe domenii de activitate astfel:

Sesiunea nr. 1 de stagii de pregatire practica

 • Domeniul Agricultura – 12 elevi;

 • Domeniul Constructii, instalatii si lucrari publice – 5 elevi;

 • Domeniul Economic – 14 elevi;
 • Domeniul Electric – 26 elevi;
 • Domeniul Mecanica – 25 elevi.

Sesiunea nr. 2 de stagii de pregatire practica

 • Domeniul Agricultura – 20 elevi;

 • Domeniul Constructii, instalatii si lucrari publice – 12 elevi;

 • Domeniul Economic – 26 elevi;

 • Domeniul Electric – 11 elevi;

 • Domeniul Mecanica – 13 elevi.

Structura stagiilor de pregatire practica

Inregistrarea participantilor se va realiza la sediul unitatii de invatamant cu prilejul demararii stagiului de practica, parcurgand urmatorul proces:
– Prezentarea generala a stagiului de practica;
– Completarea si semnarea formularelor de inregistrare in grupul tinta;
– Completarea si semnarea declaratiilor de consimtamant privind prelucrarea datelor cu caracter personal;
– Completarea unui acord privind utilizarea fotografiilor pe website-ul proiectului;
– Completarea si semnarea conventiei de practica.
Fiecare dintre elevii participanti vor derula 150 de ore de practica impartite in 5 saptamani pe parcursul anului scolar, cu un program de 6h/zi (30 h/saptamana).
Inainte de inceperea propriu-zisa a activitatilor, elevii vor fi instruiti privind normele de siguranta si sanatate in munca, precum normele de prevenire si stingere a incendiilor. Instructajul va contine obligatoriu urmatoarele module:
– Masuri de prim ajutor, stingerea incendiilor si evacuarea lucratorilor
– Masuri de prevenire si stingere a incendiilor
In prima zi de practica va avea loc procesul de orientare si introducere a elevilor in stagiul de practica. In acest sens, vor fi realizate urmatoarele activitati de catre echipa de implementare a proiectului:
– Prezentarea firmei;
– Prezentarea tutorelui responsabil;
– Prezentarea altor persoane responsabile de organizarea stagiului de practica;
– Prezentarea spatiului de lucru;
– Prezentarea echipamentelor de lucru;
– Predarea materialelor suport pentru stagiile de practica.
Programul de practica se va desfasura pe o perioada de 5 saptamani.
La finalul etapei de practica va fi organizat un concurs pentru stimularea elevilor cu cele mai bune performante.
Primii 3 clasati dintr-o grupa, vor fi desemnati castigatori ai premiilor I, II, respectiv III:
– 14 elevi x PREMIUL I – 1.500 lei
– 14 elevi x PREMIUL II – 1.000 lei
– 14 elevi x PREMIUL III – 800 lei

Activitatea A4.

A4 Dezvoltarea si implementarea serviciilor de consiliere si orientare profesionala pentru elevi

In cadrul Activitatii „A4 Dezvoltarea si implementarea serviciilor de consiliere si orientare profesionala pentru elevi” un numar de 164 elevi vor fi sprijiniti in alegerea si dezvoltarea unei cariere de succes, prin:

sesiuni de consiliere si orientare profesionala, individuale si de grup

vizite de studiu

identificarea de locuri de munca corelate cu cunostintele dobandite de grupul tinta

monitorizarea angajarii grupului tinta

In cadrul sesiunilor de consiliere si orientare profesionala se vor aplica instrumente specifice (teste, chestionare, etc.) in vederea identificarii profilului de interes in alegerea unei cariere intr-un anumit domeniu.

CONCEPTE CHEIE ALE PROCESULUI DE CONSILIERE

 • VALOARE

 • DEZVOLTARE PERSONALA

 • IMAGINE DE SINE

 • PERSONALITATE

 • PIATA MUNCII

 • CARIERA DE SUCCES

 • STILURI DECIZIONALE

 • DECIZIE DE CARIERA

 • COMPORTAMENT ASERTIV, IMPERATIV, EXECUTIV

 • PROMOVAREA PERSONALA IN CARIERA

 • LUCRU IN ECHIPA SI NETWORKING

 • INSTRUMENTE DE PROMOVARE (CV, SCRISOARE DE INTENTIE, INTERVIU, PORTOFOLIU)

 • INTELIGENTA EMOTIONALA

 • COMUNICARE

 • CARIERA

 • STANDARDE OCUPATIONALE

 • ANTREPRENORIAT

 • AUTOCUNOASTERE

Activitatea A5.

A5 Derularea unui program inovativ de antreprenoriat destinat elevilor implicati in activitatile proiectului

In cadrul Activitatii „A5 Derularea unui program inovativ de antreprenoriat destinat elevilor implicati in activitatile proiectului” un numar de 164 elevi vor participa in cadrul unui program antreprenorial inovativ adaptat elevilor implicati in activitatile proiectului, in scopul insusirii de catre elevi a unor notiuni specifice privind dezvoltarea si administrarea unei afaceri.

In cadrul programului antreprenorial inovativ elevii au posibilitatea sa participe la doua tipuri de activitati – sesiuni individuale sau de grup, unde isi vor dezvolta urmatoarele:

 • Notiuni teoretice din aria MANAGEMENTULUI AFACERII

 • Notiuni teoretice din aria MARKETINGULUI AFACERII

 • Notiuni teoretice din aria MANAGEMENTULUI FINANCIAR

 • Dezvoltare PLAN DE AFACERI pe modelul BUSINESS MODEL CANVAS

 • Posibilitatea inscrierii la cele 2 CONCURSURI pentru planuri de afaceri

 • PREMII pentru cele mai bune PLANURI DE AFACERI: 6 PREMII x 4.000 lei

Concomitent cu activitatea de antreprenoriat, elevii de la profilul economic vor putea participa la cel de-al doilea program inovativ derulat de catre Inspectoratul Scolar Judetean Ilfov, ce implica planificarea, organizarea si implementarea unor Firme de exercitiu, oferindu-le posibilitatea acestora de a realiza o completare a notiunilor antreprenoriale dobandite in cadrul celor doua programe.

Firma de exercitiu este o metoda didactica moderna si interactiva de succes care are drept scop dezvoltarea spiritului antreprenorial al elevilor prin simularea proceselor dintr-o firma reala contribuind la dobandirea de competente esentiale ce le vor usura elevilor insertia pe piata muncii.

Firmele de exercitiu vor beneficia de un set de materiale de promovare si dotare cu scopul cresterii avantajului competitiv la targurile si competitiile de profil.

Fiecare dintre firmele de exercitiu create si/sau dezvoltate in cadrul proiectului vor avea ca obiectiv participarea la un concurs national si ocuparea unei pozitii superioare in clasamentul final. De asemenea, se va avea in vedere participarea elevilor la targurile de firme de exercitiu locale si nationale.

Totodata, in cadrul activitatii vor fi aprofundate notiuni generale cu privire la urmatoarele componente: